Huis van het Kind onder de loep 2016-10-19T19:58:57+00:00

Huis van het Kind onder de loep

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Met de Huizen van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden.

Nieuwe vraag? 2016-07-31T14:21:03+00:00

Nieuw antwoord!

Wat is Huis van het Kind Gent nu precies? 2017-06-06T15:32:55+00:00

Huis van het Kind Gent is een netwerkstructuur die verschillende partners samenbrengt om de dienstverlening ten aanzien van ouders te verbeteren. Concreet wil dat zeggen dat de netwerkstructuur partners ondersteunt en aanmoedigt om samen te werken, inzet op de betere doorstroom en doorverwijzing tussen partners en inspeelt op nieuwe lokale noden door middel van nieuwe acties en projecten.
Meer info nodig? Neem gerust contact op met Els (els.devos@stad.gent) of Kristel (kristel.martens@stad.gent)

Wat en hoe communiceer ik over Huis van het Kind Gent naar ouders toe? 2017-07-14T12:53:27+00:00

Het verhaal van Huis van het Kind Gent is op dit moment vooral een verhaal intern in de netwerkstructuur, tussen de verschillende partners dus. In 2017 start Huis van het Kind Gent met een communicatietraject om het verhaal naar ouders en gebruikers toe vorm te geven.

Hoe kan ik onbeantwoorde vragen/noden van ouders of nieuwe ideeën aanbrengen binnen Huis van het Kind Gent? 2017-06-06T15:36:27+00:00

Jullie leveren voor ons de belangrijkste bouwstenen om mee verder te werken. Uit het rechtstreeks contact met ouders komen heel wat nuttige opmerkingen en vragen. Aarzel dus zeker niet om je vraag te mailen naar Els of Kristel. Via de bestaande organisatiestructuur agenderen wij dat op het netwerk.

Help, er ontbreekt iets of ik ontdek een fout in de zoekmachine! 2015-12-18T13:30:59+00:00

We trachten de zoekmachine zoveel mogelijk up to date te houden. Aarzel dus zeker niet om fouten, zaken die ontbreken, … te melden. Dat kan via de daar voor voorziene tools op de website. We passen dit zo snel mogelijk aan.