Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten – LEJO vzw 2018-06-04T11:00:23+00:00

Project Description

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten – LEJO vzw

Werking & doelgroep:

LEJO staat voor ‘Leren door Ervaringen voor Jongeren’. LEJO begeleidt jongeren vanaf 15 jaar vanuit een ervaringsgerichte en procesmatige aanpak. Jongeren die omwille van een multicomplexe problematiek moeilijk of niet kunnen deelnemen aan een arbeidsgericht traject, kunnen een Persoonlijk Ontwikkelingstraject (P.O.T.) volgen.

Deze trajecten passen in het systeem van ‘Leren & Werken’, dat sinds 1 september 2008 in de plaats kwam van het Deeltijds Onderwijs. Binnen dat systeem ‘Leren & Werken’ wordt niet meer gesproken van een deeltijdse leerplicht maar van een voltijdse invulling van 28 uren. Een deel van die 28 uren wordt ingenomen door het ‘Leren’, een ander deel omvat het ‘Werken’.

Om dit voltijdse engagement in te vullen zijn er vier verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden laten elke jongere toe een traject te volgen dat nauw aansluit bij zijn noden en behoeften. Mogelijkheid 1, 2 en 3 zijn arbeidsgerichte trajecten: een combinatie van leren met een bepaalde vorm van werkinvulling:

– een reguliere arbeidsovereenkomst

– een brugproject

– een voortraject

De vierde mogelijkheid, het Persoonlijke Ontwikkelingstraject (P.O.T.), is bedoeld voor jongeren die omwille van een multi-complexe problematiek moeilijk of niet kunnen deelnemen aan een arbeidsgericht traject.

De bedoeling van een Persoonlijk Ontwikkelingstraject is de jongeren ontwikkelingskansen te bieden zodat ze na enige tijd kunnen terugstromen naar het centrum ‘Leren en Werken’.

Jongeren worden aangemeld via het CLB en de school waar ze ingeschreven zijn. Een nauwe samenwerking tussen de CLB-begeleiding, de leerlingenbegeleiding, de ouders, de jongere en zijn coach zijn tijdens het traject cruciaal.
2-maandelijks is er een overleg met alle betrokken partners om het traject verder richting te geven.

De vormingen gaan door op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 15u30.

Er wordt samengewerkt met volgende scholen

– Centrum Leren & Werken Gent

– De Rotonde

– Campus Glorieux Edugo

– PCDO Eeklo

Project Tienerouders

Binnen P.O.T. is er ook een project ‘tienerouders’. De doelgroep bestaat uit jongeren (en hun context) die te maken hebben met een tienerzwangerschap en/of die tienerouder geworden zijn. De meisjes en jongens lopen school in een Centrum Deeltijds Onderwijs. De pijlers van het project zijn preventie, advies, ondersteuning, begeleiding en een spreekbuis vormen naar de maatschappij.

Werkwijze

De werkvorm en structuur worden behouden, maar in de ateliers wordt meer specifiek gewerkt rond bv.: baby-, peuter-, kleuter artikelen. Op maandag en vrijdag sluiten zij gewoon aan in de vorming. De sterk geïndividualiseerde aanpak wordt ingezet om aanklampend en ondersteunend te werken.

Op dinsdag wordt een aparte vorming aangeboden waarbij enkel de tienerouders en zwangere tienermeisjes samen komen. Hier ligt de focus sterk op het vormen en aanbieden van de deskundigheid van LEJO, waarbij beroep gedaan wordt op samenwerkingspartners en externe diensten.

Op donderdag wordt een aparte vorming op locatie aangeboden waarbij zowel tienerouders met kind(eren) en zwangere tienermeisjes samen komen om te leren spelen, verzorgen, …. Maar vooral ook praten over ervaring en beleving.

Adres

Wijk: Sint-Amandsberg

Antwerpsesteenweg 701,
9040 Sint-Amandsberg

Openingsuren

Maandag: 9u – 16u
Dinsdag:  9u – 16u
Woensdag:  9u – 16u
Donderdag:  9u – 16u
Vrijdag:  9u – 16u

Details

☏ 09/223 21 54
✉ marieke@lejo.be
€ gratis
online

Is deze informatie niet up-to-date? Fout gevonden? Informatie toevoegen? Klik hier